top of page

מרכז אקולוגי כפרי

קמרון, אפריקה

מרכז אקולוגי כפרי

תכנון מרכז קהילתי במרכז אפריקה אשר מספק מים, אנרגיה ומרחבי התכנסות למכירה, לימוד ושירותים לכפר מרוחק בקמרון, מערב אפריקה.

עבור חברת  WATERWAYS SOLUTIONS LTD – חברה המספקת פתרונות הוליסטים לפרויקטים בתחום המים והחקלאות בישובים כפריים ללא תשתיות.

bottom of page