נספח עקרונות 

 לתכנון כביש נופי

נספח עקרונות נופיים לתכנון כביש גישה ליישוב סנסנה מתלווה לתכנון כללי הנדסי של הכביש וכולל עקרונות נופיים בהם יש לנקוט.
 על מנת לצמצם את השפעותו של הכביש בנוף המיידי-מקומי וברצף נוף הנצפה, ושואף ליצירת, ממשק חיובי בין האלמנט ההנדסי לשטח הטבעי בו הוא עובר.