נספח עקרונות 

 לתכנון כביש נופי

1/4
נספח עקרונות נופיים לתכנון כביש גישה ליישוב סנסנה מתלווה לתכנון כללי הנדסי של הכביש וכולל עקרונות נופיים בהם יש לנקוט.
 על מנת לצמצם את השפעותו של הכביש בנוף המיידי-מקומי וברצף נוף הנצפה, ושואף ליצירת, ממשק חיובי בין האלמנט ההנדסי לשטח הטבעי בו הוא עובר.
LANDCARE | מיכל פארינטה - אדריכלות נוף | 054-2011667 | office@welandcare.com
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon