נספח עקרונות 

 לתכנון כביש נופי

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
נספח עקרונות נופיים לתכנון כביש גישה ליישוב סנסנה מתלווה לתכנון כללי הנדסי של הכביש וכולל עקרונות נופיים בהם יש לנקוט.
 על מנת לצמצם את השפעותו של הכביש בנוף המיידי-מקומי וברצף נוף הנצפה, ושואף ליצירת, ממשק חיובי בין האלמנט ההנדסי לשטח הטבעי בו הוא עובר.