גן שבעת המינים

גג המועצה לישראל יפה

גן שבעת המינים על גג המועצה לישראל יפה, בפארק גני יהושוע בתל אביב.
מרחב עירוני קסום לגלות ולהתגלות....
Seven species garden plan
1/1
תמונות משלבי התכנון וההקמה: