top of page

תכנון חסכוני במים

תחנת מעבר לאספקת מים לעיר

באר שבע

תכנון חסכוני במים

שטח תחנת משאבות מים ההיסטורית של העיר באר שבע, אשר מעבירה את המים לעיר מבריכות מקורות. התחנה שהוקמה בפתאי העיר, עדין פעילה – אך היום ממוקמת בלב שכונות העיר המתפתחת.

 

העקרון התכנוני היה חסכון במים 

  •  יצירת מיקרו אקלים באמצעות שתילה של כ-50 עצים חסכני מים (!)

  • שימוש בצמחייה חסכונית במים בשילוב של קקטוסים וסוקולנטים אשר מושקים גם על ידי בריכות טל.

 

בנוסף, פוזרו בשטח שלטי טריוויה המעשירים את המטיילים באתר בידע אודות המנגנונים הטבעיים שיש לקקטוסים לחסכון במים.

 

הפרויקט היווה השראה לתאגיד מים מי שבע להקים באתר זה מרכז מבקרים שיהווה שלב הבא בפרויקט.

תמונות משלבי התכנון וההקמה:
bottom of page