top of page

מבנה הצוות והמומחים 

ב-LANDCARE אנו צוות העובד בשיתוף פעולה קבוע.

הצוות כולל מנהלת פרויקטים, כלכלנית, אדריכלית נוף ראשית, אדריכלית נוף משנית, הנדסאית ומתכננת צמחייה והשקיה.

אנו פועלים בגמישות מחשבתית, ביצירתיות ובאפקטיביות מתוך תפיסה המכוונת לגלות בכל מגבלה הזדמנות.

 

כיזמים תכנוניים אנו רואים את תפקידנו בזיהוי הפוטנציאל של האתר לתת מענה על הצרכים הידועים והבלתי ידועים של הלקוח.

בהתאם לצורכי הפרויקט, הצוות מתרחב לעבודה עם מומחים מתחומים משיקים, שעמם היכרותנו ארוכת שנים, ומבוססת על חברות ומקצועיות, ביניהם: אקולוגית, גיאו-מורפולוג, גיאו-הידרולוג, מתכנן ערים, אדריכלית ירוקה ואחרים.

bottom of page