top of page

בין לקוחותינו

מדן קבלנות כבישים ומחצבות בע"מ

מפעלי ים המלח 

תעשיינים

תכנון יער קהילתי ושיקום סביבת נחל עזריה


תכנון פארק ספורט קהילתי ושיקום סביבת נחל גזר

תכנון והקמת 'חווה לחינוך חקלאי-סביבתי בית שמש'

יעוץ נופי לפיתוח שטחים פתוחים ברחבי עיר פרויקטים שונים


שיקום נחל קריקע, שת"פ עם הידרומודול

כתיבת תיק תורם ותכנית אב לשיקום חורשת האקליפטוסים

מועצה מקומית גזר

עיריית בית שמש

עיריית מודיעין עילית

רשויות מקומיות וישובים

מושב קדרון

יעוץ נופי לפרויקטי תשתית לאומיים

תכנון גן אורבני ארכיאולוגי 'כתף הינום' בירושלים


פארק ארכיאולוגי בית נטיף


אתר עתיקות חקל דמא

תכנון לגג בניין המועצה לישראל יפה

תכנון רחבת התכנסות בבסיס צה"ל

תיק תורם ותכנון שטח פנאי לטייסת

נספח נופי והנחיות לאתרי תשתית בנחלי פארן וציחור

תכנון נופי-אקולוגי כביש גישה לישוב סנסנה


תכנון נופי להרחבת כביש 505 מקטע צומת תפוח- מעלה אפרים

רשויות וגופים ארציים

המועצה לישראל יפה

מרכז בינוי, צה"ל

עמותת חיל האוויר

חברת מקורות (לביא- נטיף מהנדסים)

לנדיוז תכנון תנועה וכבישים בע"מ עבור קק"ל


לנדיוז תכנון תנועה וכבישים בע"מ עבור משרד השיכון

פיתוח תכנון שטח לתחנת שאיבה חצרים, באר שבע, כאתר תשתית ומרכז מבקרים

נספחים נופי לקביעת תוואי קווי מתח עליון במרחבים נופיים רגישים- במדבר יהודה, ערבה, ים המלח ומצדה.

תאגיד המים מי שבע בע"מ

תאגידים

חברת חשמל לישראל

יזמות ירוקה

תכנון מחדש ברוח האקולוגיה של משק קיים במושב בני ציון
תכנון שטח בכפר תבור
תכנון שטח בכפר טרומן

פרטיים

מריל יוקליס, ניו יורק

אומנים ואומנות סביבתית

סיגלית לנדאו

bottom of page