top of page

תכנון נופי לאתר עתיקות

כתף הינום

כתף הינום הוא אתר שנוגע ללב. הפרוייקט שגודלו כ- 4 דונם בלבד, חולש על שני אתרים ארכאולוגיים: כנסיה ביזנטית במפלס הרחוב ואתר קברים קדום, מימי בית ראשון הנמצא במפלס נמוך וקדום למפלס הרחוב.

האתר כלוא בשטח קטן, שארית שטח, בין המרכז למורשת בגין, הכנסיה הסקוטית, גבעת התנ"ך ורחוב ש.א. נכון בירושלים.

 

האתר נוגע ללב מפני שברור, בהסתכלות על המבנים והרחובות שסביב לו, שהוא היה שם קודם ועל כך יש עדויות מתקופת בית ראשון ועד לתקופה העותומנית.

מתמונות שצולמו לפני שנבנה בניין מרכז מורשת בגין ניתן לראות את כל הדופן הפונה מזרחה של גיא בן הינום שהיה שזור באתרי קברים קדומים. לאחר בניית מרכז מורשת בגין נוצרה סיטואציה שבה האתר "ניתלש" וכל המפלסים שלו ביחס לרחוב השתנו. בהתאמה היתה גם פגיעה בכנסיה הביזנטית.

מה שמאפיין את כל האזור הוא הסלע  והעובדה שמתחמי הקברים נחצבו בסלע. האלמנט שהינחה את החיפוש אחר פתרון נבע מהעובדה שאתר תלוש וקרוע מכל כיווניו, מין שארית קרקע שהסיבה היחידה שלא בנו עליה ולא יישרו אותה הם המימצאים הארכאולוגיים שהחשוב מבניהם הן שתי לוחיות כסף זעירות שנמצאו גלולות היטב, המתוארכות סביב שנת 600  לפנה"ס. עם פתיחתן נמצא כי הן מכילות שורות חרוטות בכתב האלפבית העברי העתיק,  המשלבות בתוכן וריאציה מקוצרת של ברכת הכוהנים. יש כאן ערך מובנה שהגן על המקום.

הערה נוספת: מתכנני הפרויקטים שסביב האתר התבצרו בגבול התכנון והסתכלו אך ורק על צרכי הפרוייקט שלהם. זאת הסיבה שניתן לראות פגיעות משמעותיות בכל השטח.

מאחר ואתר כתף הינום הוא שארית פגועה ותלושה מכל הכיוונים, ניסינו ליצור אלמנט הרמוני, מגשר, שיהווה ריקמת חיבור לכל מה שמתחולל סביבו. יש בעיתיות במימשק בין האתרים בעיקר מול הכנסיה הסקוטית ומרכז מורשת בגין. זה האתגר המרכזי: לקחת שארית זנוחה ולהפוך אותה לריקמה מחברת.

הירידה לפרטים בתכנון והאופן שבו התכנון בא לידי ביטוי הוא בעצם החיבוריות שלו לפרוגרמות מסביב. קיימים 5 מימשקי חיבור, 5 נק' בהן האתר פוגש פרוגרמות אחרות לכל אחת מהן האג'נדה שלה, המפלס שלה, המגבלות שלה ומקבלי ההחלטות שלה. צריך היה לאסוף הכל ולייצר חיבור, קישוריות.

הושם דגש לנושא הנגישות, גם לנכים. באופן עקרוני אתרים מסוג זה אינם כפופים לחוק הנגישות, אבל כאן נעשה מאמץ גדול ע"מ לאפשר נגישות, רצף, זרימה וחיבור.

הפרוייקט יוצא בימים אלה לביצוע. מדובר על פרוייקט מאד רגיש, בעל פרופורציות המקשות על העבודה ועל הכנסת כלי עבודה. השטח חשוף ויהיה צורך להגן עליו בזמן ביצוע העבודות. למעשה תיוותר רצועה צרה לעבודה המחייבת עבודה "כירורגית" עם פיקוח מאד צמוד.

אני סמוכה ובטוחה שהתוצאה תרגש ותעצים את המקום ואת המבקרים בו.

 

bottom of page