תכנון וניהול מי נגר ברחבת התכנסות ומרחב פנאי

תכנו וניהול מי נגר

תכנון רחבת התכנסות לחיילים מתחת לעץ פיקוס ותיק המצל על שטח של כ 50 מ"ר 

תוך שימוש בשפה טבעית וחופשית המתבססת על המתווה ההידרולוגי הממוקם בנקודת הנמוכה באזור ונהנה משפע מי נגר המתנקזים אליו.

 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom