top of page

תכנון אדריכלי נופי

 חוות פרמהקלצ'ר ביוון

חוות פרמה קלצ'ר יוון
ההרים הסובבים אותה והטופוגרפיה מעוררת ההשראה של האזור, היוו השראת לתכנון שטח החווה, שהיה שטוח וחשוף.
התכנון יצר חיבור לזרימה המרחבית של העמק כולו, ושולבו בו עקרונות הפּרמקאלצ'ר ליצירת חווה לימודית חוייתית, לשירות הקהילה ותושבי האזור.  התמונות לקוחות מאתר החווה.
סקיצות תכנוניות:
bottom of page