שיקום נופי למחצבה

-סקר נופי-

סקר נופי למחצבת האחים עאסי בהרי יהודה
  • זיהוי היקף ההפרה הנופית- ניצפות מטווחי ניצפות שונים
  • זיהוי מאפייני היחידה הנופית ממנה האתר הוא חלק
  • לימוד האיכויות הנופיות הקיימות באיזור- זהות ושייכות נופית

1/3
LANDCARE | מיכל פארינטה - אדריכלות נוף | 054-2011667 | office@welandcare.com
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon