top of page

שבעה עקרונות מנחים לתכנון כביש נופי


1. שילוב הכביש בנוף בהתאם למרקם וליחידות הנוף בהן הוא עובר

עלינו לתת פתרונות נופיים לצימצום ההשפעה של הכביש על הסביבה לאורך זמן. דוגמאות:

* פתרונות לנושא הניצפות.

* מענה להתחתרות נחלים בגין העומס ההידראולי בנקודות מעבירי מים.

* יצירת נישות ומיקרו אקלים לתמיכה בביוטה המקומית- ככל שניתן - צמחייה ובעלי חיים, בתיאום מול קק"ל ו/או רט"ג.

2. שימוש בתוצרי עבודות עפר וחציבה

* את אדמת החישוף- יש לשמור בערימות ולפזר בגמר עבודות ההנדסה כשכבת קרקע עליונה.

* את המסלעה המקומית- ניתן לשלב בעבודות אבן נופיות.

3. צימצום הפגיעה בנוף בזמן העבודות

* יש לקבוע את מיקום שטחי התארגנות ושטחי העירום וכיצד לעוזבם בתום העבודות.

* קביעת נהלים בשטחי ההתארגנות ושטחי העבודה.

* הגדרת אזורים רגישים למניעת כניסת רכבים.

4. תעלות ניקוז לאורך הכביש

* שילוב של סכרונים CHECK DAMS במדרונים התלולים כאמצעי להאטת זרם מי הנגר.

* השקעת סלעים לשבירת אנרגית המים באזורי שחרור מי הנגר- שוברי אנרגיה.

5. מעבירי מים

* שימוש במספר מעבירי מים קטנים במקום מעביר מים רחב- למניעת עומס בפתחה וביציאה לערוץ והקטנת סוללת הכביש.

* השקעת סלעים בפתחי המעברים- לשבירת אנרגיה ומניעת התחתרות. בהנחיית יועץ ניקוז ובתיאום עם קק"ל ורשות הניקוז.

* שילוב אבן טבעית מקומית בחזית מעבירי המים לשילוב האלמנט ההנדסי בנוף.

6. חיפוי

חיפוי שכבת קרקע עליונה במסלע ואדמת חישוף מקומית- ביחס הדומה לתכסית הקיימת.

7. שתילה

* ניתן לשתול עצים באופן שייצור "חיץ אש".

* או לשתול באופן המתאים ליחידת הנוף בהן עובר הכביש.

שיזרוע ו/או הטמנת פקעות ובצלים.

ב ה צ ל ח ה !

 

שמי מיכל פריינטה, בעלת משרד לאדריכלות נוף LANDCARE המתמחה בפרוייקטים אקולוגים נופיים, ניהול מי נגר, שיקום אתרי תשתית. מאמינה בקבלת אחריות של האדם על סביבתו עבור הדורות הבאים, כמהלך הכרחי לשיפור ולפיתוח ערים, יישובים כפריים, שמורות ומשאבי טבע, תשתיות ועוד.

אתר: https://www.welandcare.com/

פייסבוק: https://www.facebook.com/welandcare/

בלוג : https://www.welandcare.com/news

טלפון: 0542011667

Photo by Pawel Nolbert on Unsplash


Comments


פוסטים אחרונים
ארכיון
חיפוש לפי תגיות
No tags yet.
עקבו אחרינו ב-
  • Facebook Basic Square
bottom of page